لذت یک لحظه "مادر" داشتن !

   تاج از فرق فلک برداشتن ،

   جاودان آن تاج بر سرداشتن :

   در بهشت آرزو ره یافتن،

   هر نفس شهدی به ساغر داشتن،

   روز در انواع نعمت ها و ناز،

   شب بتی چون ماه در بر داشتن ،

   صبح از بام جهان چون آفتاب ،

   روی گیتی را منور داشتن ،

   شامگه چون ماه رویا آفرین،

   ناز بر افلاک اختر داشتن،

   چون صبا در مزرع سبز فلک،
 
   بال در بال کبوتر داشتن،

   حشمت و جاه سلیمانی یافتن،

   شوکت و فر سکندر داشتن ،

   تا ابد در اوج قدرت زیستن،

   ملک هستی را مسخر داشتن،

   برتو ارزانی که ما را خوش تر است

   لذت یک لحظه "مادر" داشتن !

    فریدون مشیری

 

 

♥ مامان جونم روزت مبارک ♥

/ 2 نظر / 35 بازدید
بهار

درود بسیار زیبا. شادزی...[گل]