از غصه ی عاشقت خبر داشته باش

   گاهی به صلاح خود نظر داشته باش 

   از کوچه ی ما گاه گذر داشته باش

    ای خوب! تو ناسلامتی معشوقی

   از غصه ی عاشقت خبر داشته باش 

   جواد شیخ الاسلامی

 

/ 4 نظر / 55 بازدید
صبح

بسیار زیبا هم شعر ، هم عکس [دست]

معتاد

من به اینکه رو به رویم مینشینی قانعم رو به رویم باشی و من را نبینی قانعم زیر یک سقف و کنار تو چه رویایی ! ولی در کنارت روی یک نکه زمینی قانعم گفته بودی من همینم یا بمان یا دل بکن من به این جمله که میگویی "همینی" قانعم دور باشی هم برای من کفایت میکند بشنوم اینجا و در این سرزمینی قانعم من نمیگویم که بنشین و فقظ من را ببین گوشه چشمی هم بیندازی ببینی قانعم

m

[گل][گل][گل]