نخستین ترانه های بهار

   آخرین روزهای اسفند است

   از سر شاخ این برهنه چنار

   مرغکی با ترنّمی بیدار

   می زند نغمه،

   نیست معلومم

   آخرین شکوه از زمستان است

   یا نخستین ترانه های بهار ؟

   محمدرضا شفیعی کدکنی

   

/ 2 نظر / 50 بازدید
نقطه چين

جهان بی عشق چیزی نیست جز تکرارِ یک تکرار اگر جایی به حالِ خویش باید گریه کرد، اینجاست... "فاضل نظری"