آن همه منطق و قانون چرا ریخت به هم؟

   آمدی، آمدنت حال مرا ریخت بهم

   یک نگاهت همه ی فلسفه را ریخت بهم

   آمدی و دل من سخت در این اندیشه:

   آن همه منطق و قانون چرا ریخت به هم؟

 


/ 1 نظر / 42 بازدید

قشنگ بود ... مثل همیشه یاد این شعر مهدی سهیلی افتادم که توی دوران نوجوانی ام با خط درشت نوشتمش , قاب کردم , زدم سینه ی دیوار : آمدی با تاب گیسو تا که بی تابم کنی زلف را یکسو زدی تا غرق مهتابم کنی همکلاسی