حال من ...

حال من 

بر حول خط تو 

اگر حوّل شود... 

آنگهم عید است 

تا روز قیامت 

عید باد! 

 حسام الدین ایپکچی


 

/ 4 نظر / 28 بازدید
صبح

مثل همیشه زیبا[گل]

مریم

کمی اهل اغراق ست قلبم ! حرف تو که میشود تند تر می دود خوش خیال است برای زودتر رسیدن !

انسان

[قلب][گل][قلب]