ای کاش ..

 بنگر حیرت عقل را و جرأت عشق را،

بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند

  راحلان طریق می دانند که ماندن نیز در رفتن است.

شهید آوینی

    

 

ای کاش همه به جایی برسیم که هر روز بگوییـم :

ای فردا ، هر چه می توانی کن که امروز را به تمامی زیسته ام ...

 


/ 6 نظر / 5 بازدید
محمد بذلي

گفتم خدایا از همه دلگیرم. گفت:حتی من؟! گفتم خدایا چقدر دوری؟! گفت:تو یا من؟ گفتم خدایا تنهاترینم! گفت:پس من؟! گفتم خدایا کمک خواستم! گفت:از غیر من؟! گفتم خدایا دوستت دارم! گفت:بیش از من؟!

کلبۀ احزان

درود بر روی زمین چیزی بزرگتر از انسان نیست و در انسان چیزی بزرگتر از فکر او. (همیلتون) پیروز و پاینده باشی.[گل]

دلارام

اینجا زمین نامَرد است و آسمان می داند که وسعتِ دل هایِ گرفته ی این روزهایِ ما ، تنها به بزرگواریِ آفتاب دلشاد است ... دست هایت را به دستهایِ من بسپار و به آفتاب لبخند بزن . فردا آفتابی است

عالی بود