به جای همه گل ها تو بخند!

   به تو می اندیشم
 
   ای سراپا همه خوبی
   
   تک و تنها به تو می اندیشم
   
   همه وقت، همه جا
   
   من به هر حال که باشم به تو می اندیشم
   
   تو بدان این را، تنها تو بدان!
   
   تو بیا، تو بمان با من، تنها تو بمان!
 
   جای مهتاب به تاریکی شبها تو بتاب!
   
   من فدای تو، به جای همه گل ها تو بخند!

   فریدون مشیری
 
  
 
/ 2 نظر / 52 بازدید
بهنام

من همین یک نفس از جرعه جامم باقیست آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش