پدر

   ﭘﺪﺭ!

   ﻣﯽ‏ﺧﻮﺍﺳﺘﻢ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ‏ﺍﺕ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؛

   ﮔﻔﺘﻢ: ﯾﺪﺍﻟﻠّﻬﯽ؛ ﺩﯾﺪﻡ، ﻠﯽ ﺍﺳﺖ.

   ﮔﻔﺘﻢ ﻧﺎﻥ‏ ﺁﻭﺭ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﻪ‏ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﻢ ﻫﺴﺘﯽ؛ ﺩﯾﺪﻡ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺖ.

   ﺧﻠﻮﺹ ﺗﻮ ﺩﺭ ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﺷﺘﻢ

   ﻭ ﺭﻭﺡ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﭘﯿﻤﻮﺩﻡ، ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺭﺳﯿﺪﻡ.

   ﺁﻥ‏ﮔﺎﻩ، ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ، ﻧﻮﺭ ﺟﺪﺍ ﺷﺪﻩ‏ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻋﻠﯽ ﻫﺴﺘﯽ،

   ﺗﺎ ﺍﺯ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ‏ ﺍﯼ، ﻫﺴﺘﯽ ﺭﺍ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺒﺨﺸﯽ ؛

   ﻭ ﺍﯾﻦ‏ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ‏ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺧﺪﺍ ﻭ ﻧﺒﯽ ﺷﺪ

   ﻭ ﭘﺪﺭ، ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ‏ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ .

   ﺗﻮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺩﺍﺩﻧﺪ

   ﻭ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ، ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻫﺪﯾﻪ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮐﺮﺩ؛ ﺍﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯼ.

 

 

♥ پدر عزیزم روزت مبارک ♥ 

/ 4 نظر / 33 بازدید
بهار

درود زیبا بود. شادزی...[گل]

parisa

عایم گرچه گیرا نیست دعایت می کنم هر شب نمیدانم چه می خواهی از او خواهم برای تو هر آنچه دردلت خواهی ...

khodai

مبارک باشد.....ارزوی سلامتی برای پدر بزرگوارتون دارم[گل][گل][گل]

انسان

[دست][دست][گل][گل]