هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی

   ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی   

   جهان و هرچه در او هست صورتند و تو جانی   

   به پای خویشتن آیند عاشقان به کمندت   

   که هر که را تو بگیری ز خویشتن برهانی   

    سعدی    

 

/ 3 نظر / 66 بازدید
mohammadjavad71

روزی میرسدکه یک ملافه ی سفیدپایان میدهدبه تمام اذیت کردن هایم، شیطنت هایم وتمام خنده های بلندم… روزی که همه بادیدن عکسم بغض میکنند ومیگویند :دیوونه دلمون برای تو تنگ شده…