جهان مست شود

    خدا کند انگورها برسند

   جهان مست شود

   تلوتلو بخورند خیابان‌ها

   به شانه‌ی هم بزنند

    رئیس‌جمهورها و گداها

   مرزها مست شوند ...

   برای لحظه ای

   تفنگ‌ها یادشان برود دریدن را

   کاردها یادشان برود

   بریدن را

   قلم‌ها آتش را

   آتش‌بس بنویسند ...

   خدا کند مستی به اشیاء سرایت کند

   پنجره‌‌ها

   دیوارها را بشکنند

   و    تو     همچنانکه یارت را تنگ می‌بوسی     مرا نیز به یاد بیاوری .    محبوب من    محبوب دور افتاده‌ی من     با من بزن پیاله‌ای دیگر    به سلامتی باغ‌های معلق انگور
   الیاس علوی
 

/ 0 نظر / 102 بازدید