همیشه رفیق کهنه ى من بمان...

   بوی نو شدن می آید

                               ولی

                                  تو همیشه

                                         رفیق کهنه ى من بمان...

  


 

 آرزویم برایت اینست : آرزویت ساکن کوچه بن بست نباشد هرگز !

/ 3 نظر / 415 بازدید
mikaeil

آرزویم برایت این است؛ در میان مردمی که می دوند برای «زنده بودن» آرام قدم برداری برای «زندگی کردن» [لبخند]

پوریا

چه جمله ای قشنگی زندگی کن و لبخند بزن به خاطر آنهایی که با لبخندت زندگی می کنند