آب گوارا ...

    تو همان آب گوارای به وقت سحری

   نچشیدیم لبی از تو اذان را گفتند

   محمد شیخی


/ 3 نظر / 27 بازدید
انسان

سلام...طاعات وعبادات شما قبول... التماس دعا[گل]

صبح

[دست][گل]