بعد از تو ...

   بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم

   برای عشق قضاوت کردیم

   همچنان که قلب هایمان در جیب هایمان نگران بودند

   برای سهم  عشق قضاوت کردیم  

 

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
سارینا زارع

واقعا ژیج محشری داری عااااااااااااااااااالیه [دست][گل][قلب]