من سبز می شوم

   من سبز می شوم

   زیبا ستاره های کلامت را

   در لحظه های ساکت عاشق

   بر من ببار

    بر من ببار تا که برویم بهار وار

   چشم از تو بود و عشق

   بچرخانم

   بر حول این مدار

   زیبا

   زیبا تمام حرف دلم این است

   من عشق را به نام تو آغاز کرده ام

   در هر کجای عشق که هستی

   آغاز کن مرا

    محمد رضا عبدالملکیان

 

 

 

سالی دیگر گذشت روزهایت بهاری و بهارت جاودانه باد.

/ 2 نظر / 291 بازدید
محمد حامد

درود فراوان سال نو پیشاپیش بر شما فرخنده و خجسته باد. [گل]