برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

   دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

   چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

   آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت

   آه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

   اشک من رنگ شفق یافت ز بی‌مهری یار

   طالع بی‌شفقت بین که در این کار چه کرد

   برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

   وه که با خرمن مجنون دل افگار چه کرد

   ساقیا جام می‌ام ده که نگارنده غیب

   نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

   آن که پرنقش زد این دایره مینایی

   کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

   فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

   یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

   حافظ

 

/ 5 نظر / 70 بازدید
صبح

بهارتون خجسته باد انشاله سال خوبي را شروع كرده باشيد [گل]

!!!

بیستون یار من آنجاست حواست باشد او نشان کرده ی اینجاست حواست باشد یار من موی سرش قیمت صد شیرین است قصه اش قصه ی لیلاست حواست باشد گر چه بدجور شکسته ست دل تنگ مرا همچنان شاه غزل هاست حواست باشد حرف یک عشق قدیمیست که برعکس شده درد من درد زلیخاست حواست باشد آنچه فرهاد نوشته ست به روی تن تو.... شرح یک روز غم ماست حواست باشد همه ی دلخوشی و زندگی ام بودن اوست برود آخر دنیاست حواست باشد نگذاری احدی تیشه به رویت بزند!!! شیشه عمر من آنجاست حواست باشد [گل] مثله همیشه زیبا .مرسی .این شعر هم کوچکترین هدیه من به شما .گرچه در برابر هدیه شما ناچیزه

!!!

هر کسی که شعری میزاره و یه نفر از خوندنش لذت میبره .از نظر من اون حس خوبی که پیدا میکنه چیزی جز هدیه نیست .[گل] پنج وارونه چه معنا دارد ؟ خواهر كوچـكم ایـن را پرسـید! مـــن بــــــــــــــه او خــــنــدیـــــدم . كــمـی آزرده و حــیــرت زده گــفــت : روی دیــــــوار و درخــــتــــــان دیــــــــدم بــــازهم خندیدم! گفت دیروز خودم دیـدم پسر همسایه پنج وارونه به مینو مــــیداد آنقدر خنده برم داشت كه طفلك تــرسید بغلش كردم و بوسیدم وبا خود گفتم بــــــعــــــدهــــا وقــــتــی غــــم سقـــف كوتاه دلت را خم كرد بـی گــــمــــان می فهــــمی پنج وارونه چه معنا دارد [گل]

!!!

[گل]