زندگی شیرین است

قلمت را بردار

بنویس از همه خوبی ها

زندگی؛ عشق

و هر آن چیز که بر روی زمین زیبا هست

گل مریم,گل رز

بنویس از دل یک عاشق بی تاب وصال

از تمنا بنویس

از دل کوچک یک غنچه که وقت است دگر باز شود

از غروبی بنویس

که چو یاقوت و شقایق سرخ است

بنویس از لبخند

از نگاهی بنویس

که پر از عشق به هر جای جهان می نگرد

قلمت را بردار

روی کاغذ بنویس

زندگی با همه تلخی ها ؛ شیرین است

 

 

/ 4 نظر / 45 بازدید
همکلاسی

چه خوبه که کماکان پر انرژی و پر طراوت مینویسین .... انتخابهاتون عالی هستن ...

صبح

عااالي [دست]

خسرو پیری

هنگامی که دری از خوشبختی به روی ما بسته می شود ،دری دیگر باز می شود ولی ما اغلب چنان به در بسته چشم می دوزیم که درهای باز را نمی بینیم (خسرو پیری )[گل][گل][گل][گل]

انسان

[گل][گل][گل][قلب]