# عشق

عشق

   عشق، قابیل است، قابیلی که سرگردان هنوز    کشته ی خود را نمی داند کجا پنهان کند     نجمه زارع    
/ 13 نظر / 44 بازدید