چشمانت

   نگذار دیگران نام تو را بدانند

                               همین زلال چشمانت

                                       برای پچ پچ هزار ساله آنان کافیست...      

                                         شاملو  

 

/ 4 نظر / 62 بازدید
mikaeil

بختی دارم چو چشم خسرو همه خواب چشمی دارم چو لعل شیرین همه اب جسمی دارم چو جان مجنون همه درد جانی دارم چو زلف لیلی همه تاب